4 เทคนิค กู้ซื้อบ้าน ผ่านฉลุ่ย

1. ประเมินตัวเองผู้กู้ต้องมีอายุ 20-70 ปี ยิ่งอายุน้อยจะทำให้ระยะเวลาผ่อนนานขึ้น ทำให้ค่างวดแต่ละเดือนถูกลงอายุงาน ขั้นต่ำ 6 เดือน - 2 ปี เป็นการชี้วัดความมั่นคงของตัวคุณรายได้ขั้นต่ำ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน อาชีพมั่นคง บริษัทน่าเชื่อถือ มีสลิปเงินเดือนผู้กู้ร่วม ใช้ในกรณีที่รายได้ไม่ถึง ใช้ผู้กู้ร่วมได้ถึง 3 คน เป็นคนในครอบครัว หรือคู่สมรสก็ได้ 2.ค่าใช้จ่ายและหนี้สินหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนต้องไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือนเมื่อรวมค่าผ่อนบ้านเข้าไปต้องไม่เกิน 80% ต่อเดือนถ้าเกินจะต้องปิดหนี้บางตัวก่อน เพื่อให้ระดับหนี้สินรวมกับผ่อนบ้านไม่เกิน 80%ไม่ติดเครดิตบูโร หากติดต้องจัดการหรือปิดบัญชีก่อนกู้อย่างน้อย 6 เดือน 3. เงินเก็บในบัญชี ยิ่งเยอะยิ่งผ่านง่ายเงินออมสำหรับดาวน์บ้าน ต้องเตรียมไว้อย่างน้อย 10-20% ของราคาบ้านถ้าไม่มีเงินเก็บในส่วนนี้...
Read More